|

Partnerskab sætter landsbylivet under lup: Hvordan gør vi fremtidens midtjyske landdistrikter mere attraktive?

Landdistrikterne i Region Midtjylland skal ikke kun summe af liv og aktivitet i fremtiden, men også af innovation og udvikling af lokale løsninger på store samfundsudfordringer. Det er ambitionen i et nyt regionalpolitisk forum

Foto: De blå busser bidrager til at binde Region Midtjylland sammen på tværs af byer og kommuner © Region Midtjylland

Af Eigil Jacobsen

Flere og flere mennesker bosætter sig i de større byer.
Det tømmer mindre byer og landdistrikter for aktiviteter og funktioner, og der bliver længere til arbejde, kulturtilbud, uddannelse og sundhed i mange landdistrikter og mindre byer. Hvis udviklingen fortsætter, vil uligheden i Midtjylland vokse.
Udviklingen er en udfordring – et vildt problem – men rummer på samme tid en mulighed for at tænke udvikling i landdistrikterne på en ny måde.   
Vilde problemer kalder på brede samarbejder, og for at accelerere landdistrikternes udvikling har regionsrådet nedsat et regionalpolitisk forum, der skal finde anbefalinger til at skabe bedre balance mellem land og by og gøre Midtjylland til et godt sted at leve, uanset hvor man har valgt at bosætte sig.

– Regionens landdistrikter har meget at byde på, og det er vigtigt at understøtte dem i deres udvikling mod at være mere bæredygtige og attraktive steder at bo og leve. Samtidig findes gode svar på store samfundsmæssige udfordringer ofte lokalt, hvor stærke fællesskaber og nærhed gør det muligt at tænke i bæredygtige, helhedsorienterede løsninger tæt på mennesker og natur, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).
– Vi skal udvikle bæredygtige lokale løsninger på de problemstillinger, der præger ikke bare landdistrikterne, men hele samfundet. På den måde har landdistrikterne en særlig rolle. Globale udfordringer med fx klimaforandringer og demografi præger også landdistrikterne, og her vil stærke landdistrikter kunne byde ind med løsninger, der kan skaleres op, kopieres og bruges andre steder, siger han.

Det gode liv skal kunne leves i fremtidens landdistrikter
Det regionalpolitiske forum består af nøgleaktører fra hele spektret af samfundslivet – herunder borgerne i landsbyerne, kommuner, lokale aktionsgrupper, landbruget, andelssamfund, energiaktører samt kulturelle ildsjæle.
Sammen med regionsrådsmedlemmerne Henrik Gottlieb Hansen (S), Torben Nørregaard (V) og Morten Flæng (S) som forumformand er ambitionen i det regionalpolitiske forum at finde ud af, hvad der skal kendetegne fremtidens landdistrikter og mobilisere de mange ressourcer i landdistrikterne for at skabe løsninger på udfordringer som fx arealanvendelse og biodiversitet.
– Vi står midt i en gigantisk omstilling, hvor landdistrikterne gennemgår markante forandringer: Fra investeringer i vedvarende energifællesskaber og udvikling af nye naturområder til revolutionerende tilgange til klimatilpasning og fremme af biodiversitet. Det giver samtidig en unik chance for at øge værdien af at bo og leve i landdistrikterne, og her vil Region Midtjylland være katalysator for, at forandringen kommer lokalsamfundene til gavn, siger forumformand Morten Flæng (S).

Region Midtjylland støtter landdistrikterne
Fra øst til vest i Region Midtjylland ses en opblomstring af lokale fællesskab og lokalt engagement, og det skal være nemt at komme fra idé til handling.
Region Midtjylland er dedikeret til at støtte denne udvikling gennem forskellige initiativer som puljer til landdistriktsprojekter, priser som Landsbyprisen og Landsbyinitiativet, samt vidensplatformen Landsbyviden.
Disse tiltag er skabt for at anerkende og fremme de mange succeser og erfaringer, som vores landsbyer og landdistrikter har at byde på.
Arbejdet i det regionalpolitiske forum skal gentænke fremtidens landdistrikter, mobilisere de stærke kræfter i lokalsamfundene samt gøre det nemt at dele erfaringer landdistrikter imellem indledes til efteråret.

Fakta: Vilde problemer og fælles løsninger i Midtjylland
• I det regionalpolitiske forum om fremtidens landdistrikter inviterer Region Midtjylland en række kommuner, videninstitutioner, virksomheder, civilsamfund, organisationer og unge fra regionens ungedemokratiprojektet Samfundsformerne Samfundsformerne til samarbejde.
 
• Det regionalpolitiske forum om fremtidens landdistrikter er et af de i alt otte regionalpolitiske fora, der i partnerskab samarbejder om anbefalinger til konkrete løsninger og handlinger på otte vilde problemer.
 
• Et vildt problem er et problem, der både er svært at afgrænse præcist og at løse samt sjældent kun har én ejer. Det er komplekse problemer, der kræver dialog og helhedsorienterede tilgange i partnerskaber, fordi de potentielle løsninger ofte griber ind i hinanden og risikerer at have modsatrettede effekter.
• Ud over fremtidens landdistrikter er der følgende regionalpolitiske fora:
◦ Hvordan hjælper vi unge, der står udenfor? (afsluttet)
◦ Hvordan forhindrer vi, at blomsterne forsvinder? (afsluttet)
◦ Hvordan får vi flere til at stige på? (afsluttet)
◦ Hvor finder vi arbejdskraften? (i gang)
◦ Hvordan mindsker vi forbruget? (i gang)
◦ Hvordan får vi arealer nok til den grønne omstilling? (efteråret 2024)
◦ Hvad gør vi, når vandet kommer? (foråret 2025)
• Når alle otte regionalpolitiske fora har afleveret deres anbefalinger i løbet af 2024/2025, bliver de indarbejdet i den kommende regionale udviklingsstrategi.

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Sct. Georgs Gildet: 10.000 kr til spejderne

Sct. Georgs Gildet: 10.000 kr til spejderne

I mange år har Sct. Georgs gildet i Hadsten ved det årlige loppemarked indtjent midler til senere brug til donationer til spejdere i lokalområdet, eller til humanitære formål ... læs mere
Favrskov Kommune politianmelder Nordic Waste

Favrskov Kommune politianmelder Nordic Waste

Favrskov Kommune politianmelder nu Nordic Waste for at drive virksomhed på kommunens arealer uden miljøgodkendelse ... læs mere
4 lærere stoppet samtidigt og med øjeblikkelig virkning på Ulstrup Skole

4 lærere stoppet samtidigt og med øjeblikkelig virkning på Ulstrup Skole

Hans Minor Vedel, direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune, vil ikke udtale sig om årsagen. Ej heller bekræfte, at der er tale om 4 lærere på Ulstrup Skole ... læs mere
​  ​ Frem med stempeluret: ”BLIB BÅT – her går det godt”!

​ ​ Frem med stempeluret: ”BLIB BÅT – her går det godt”!

Nye regler for registrering af arbejdstid: Snart skal du både stemple ind og stemple ud ... læs mere
UGENS NATURBILLEDER nr. 73

UGENS NATURBILLEDER nr. 73

Foråret er trådt i karakter, det mærkes helt tydeligt i øjeblikket, da der overalt spirer med farverige forårsblomster. Dagene er blevet lysere og fuglene pipper lystigt i træer og buske ... læs mere
OK-kunder tanker sponsorstøtte til TIF

OK-kunder tanker sponsorstøtte til TIF

Thorsø-Tungelund IF har gennem sin sponsoraftale med energiselskabet OK fået udbetalt over 39.000 sponsorkroner ... læs mere
Ny chef for Natur og Miljø

Ny chef for Natur og Miljø

Favrskov Kommune har ansat Birthe Jordt som ny chef for Natur og Miljø ... læs mere
Over 2 millioner danskere bevæger sig ikke nok

Over 2 millioner danskere bevæger sig ikke nok

Ny analyse viser, at mere end hver femte dansker er fysisk aktive i mindre end en halv time om ugen. Derfor sætter Hjerteforeningen og TrygFonden nu fokus på mere hverdagsmotion og gåture ... læs mere
Stor stigning i antal akademiske medarbejdere i Favrskov Kommune

Stor stigning i antal akademiske medarbejdere i Favrskov Kommune

4,9 pct. af medarbejderne i Favrskov Kommune er akademikere. Det er en stigning på 91,7 pct. fra 2007 til 2023 ... læs mere
Frivillige i Favrskov samler ind til mennesker ramt af kræft

Frivillige i Favrskov samler ind til mennesker ramt af kræft

Søndag går frivillige fra dør til dør for at samle ind til Kræftens Bekæmpelses Landsindsamling. Er du ikke hjemme, kan du støtte via sms, MobilePay, bankoverførsel eller digitale indsamlinger ... læs mere
CEO og ejerleder Maja Oxholm Rasmussen, Hammel Plast A/S ny i DI Østjyllands bestyrelse

CEO og ejerleder Maja Oxholm Rasmussen, Hammel Plast A/S ny i DI Østjyllands bestyrelse

På DI Østjyllands generalforsamling onsdag den 3. april 2024 kom der to nye profiler med i bestyrelsen, nemlig Maja Oxholm Rasmussen, CEO og ejerleder Hammel Plast A/S og Thomas Krogh Skou, HR-direktør Stark ... læs mere
Loading...