|

Jeg er frustreret!

Af Eva Damsgaard, byrådsmedlem i Favrskov Kommune (DF)

Det piner mig, at Sygeplejen i Hinnerup, der servicerer 270 borgere fra Favrskov, har fået en så dårlig bedømmelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed:

“Større problemer af betydning for patientsikkerheden”

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte 2. juni 2022 tilsyn med Sygeplejen Hinnerup. Baggrunden for tilsynet var, at styrelsen havde været på et tilsyn i en privat hjemmepleje, hvor der blev konstateret fejl og mangler i journalføring og medicinhåndtering, og hvor Sygeplejen Hinnerup havde ansvaret for at sikre den nødvendige journalføring samt dispensering af medicin.

Tilsynet anvender følgende kategorier:
• Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
• Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
• Større problemer af betydning for patientsikkerheden
• Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

Et varslet tilsyn giver institutionen 6 uger til hurtigt at rette op på åbenlyse fejl og mangler – samt at gennemgå journaler, medicin, og procedurer.

I de journaler, der blev gennemgået under tilsynet d. 2. juni 2022, var der manglende systematik og struktur i journalføring. Der var endvidere ikke fulgt op på igangsatte behandlinger, og der var fejl og mangler i den medicinske behandling og dokumentation.

• Sygeplejen i Hinnerup har et tæt samarbejde med Akutteamet – så korrekt information om borgerens funktion, helbred og medicinindtag er yderst vigtig!

Med den meget kompetente personalesammensætning – 18 sygeplejersker, og 3 social-og sundhedsassistenter – undrer det mig, at der er så mange og så graverende fejl, både i medicinhåndtering og journaler.
Ledelsen iværksatte straks konkrete indsatser og handleplaner, og det støtter jeg fuldt ud – men
de fejl der nu skal rettes op på, og de indsatsområder der iværksættes, er altså helt basal viden for både sygeplejersker og assistenter. Det ved jeg qua mit fag og virke!

Styrelsen nævner, at der sjældent anvendes vikarer, og der var ingen ubesatte stillinger på daværende tidspunkt.

Men hvad er det så, der har udløst denne møg-sag!?

Jeg har selv været ansat et sted, hvor institutionen fik samme hårde dom fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Dengang var problemet en daglig leder, der ikke var tydelig nok i sine krav, og slet ikke bakkede op om de ansvarlige og engagerede medarbejdere.
Det skabte grobund for en inaktiv og laissez-faire medarbejderkultur, der bredte sig som ringe i vandet.
Resultatet blev at daglig leder blev skiftet ud, en ny kom til, og stedet fungerede godt – så længe den tydelige leder var ansat.

Problemet hos Sygeplejen i Hinnerup skal løses hurtigt, men også grundigt, og jeg lover at holde et skarpt øje med udviklingen – for borgernes sikkerhed!

Fakta:
Se Styrelsen for Patientsikkerheds påbud her:
https://stps.dk/da/tilsyn/paabud/sygeplejen-hinnerup,-favrskov-kommune/

Skriv en kommentar


Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag nyheder i din indbakke. Det er gratis.Pænt fremmøde til Ældre Sagens vælgermøde

Pænt fremmøde til Ældre Sagens vælgermøde

Værdig ældrepleje, mangel på arbejdskraft og pensionisternes økonomi va blandt de emner, der blev spurgt ind til ... læs mere
Familiemessen er blevet en institution i Favrskov

Familiemessen er blevet en institution i Favrskov

På søndag d. 30/10 afholder Familiemessen i Hadsten for 10. gang, kun afbrudt af Corona ... læs mere
DET GIVER INGEN MENING!

DET GIVER INGEN MENING!

Af Lone Glarbo, Folketingskandidat for Danmarksdemokraterne (Æ), Århusvej 55, 8382 Hinnerup ... læs mere
Opråb fra plejehjemmet – 2 år efter dokumentaren om Else

Opråb fra plejehjemmet – 2 år efter dokumentaren om Else

-Af Lone Glarbo, Folketingskandidat for Danmarksdemokraterne (Æ) i Østjylland, Århusvej 55, 8382 Hinnerup ... læs mere
Skal man frygte at komme på plejehjem?

Skal man frygte at komme på plejehjem?

Svar fra Charlotte Green, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti ... læs mere
Skal man frygte at komme på plejehjem?

Skal man frygte at komme på plejehjem?

Svar fra Erik Veje Rasmussen, Folketingskandidat for Venstre ... læs mere
Skal man frygte at blive gammel og ende sine dage på et plejehjem?

Skal man frygte at blive gammel og ende sine dage på et plejehjem?

Nedværdigende pleje og omsorgssvigt på et kommunalt plejehjem er desværre igen aktuelt ... læs mere
Velbesøgt vælgermøde i Sløjfen

Velbesøgt vælgermøde i Sløjfen

Gratis ægte valgflæsk trak fuldt hus ... læs mere
Energikrisen: 2 ting som skal gøre danskerne selvforsynende og sænke energipriserne

Energikrisen: 2 ting som skal gøre danskerne selvforsynende og sænke energipriserne

Af Erik Poulsen Folketingskandidat Danmarks Demokraterne www.stempaaerikpoulsen.dk Svanesmindevej 5 8420 Knebel ... læs mere
Om Den ældre i centrum og om at Danmark mangler arbejdskraft

Om Den ældre i centrum og om at Danmark mangler arbejdskraft

Af Lone Glarbo, Folketingskandidat for Danmarksdemokraterne (Æ) i Østjylland, Århusvej 55, 8382 Hinnerup ... læs mere
UD I NATUREN (97)

UD I NATUREN (97)

EFTERÅR🍁EFTERÅR🍄EFTERÅR🍂 ... læs mere
Loading...